Parachute Pants in White

NYLON 10% POLYESTER 23% COTTON 67%